Een laaggeletterde is iemand met hetzelfde taalniveau als een kind dat de basisschool verlaat of nog lager. Een laaggeletterde kan wel een klein beetje lezen en schrijven, maar is niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken. Wist u dat bijna 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar oud laaggeletterd zijn? De kans dat u een vriend, familielid of collega hebt die laaggeletterd is, is dus best groot. De kans dat u hier vanaf weet is echter erg klein, want de meeste laaggeletterden schamen zich en spreken er daarom met zo min mogelijk mensen over. Deze meeste laaggeletterden kunnen zich ook minder goed redden in de samenleving. Ze doen niet volwaardig mee en dat kost de Nederlandse samenleving vanwege onder andere de schuldproblematiek en de slechtere gezondheid van de laaggeletterden jaarlijks bijna 600 miljoen euro.

cG5nL2UvMi9lMjgzMDYucG5n

In de grotere Nederlandse steden wonen relatief meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn de meeste laaggeletterden te vinden. In deze steden wonen relatief veel ouderen die deels vaardigheden op latere leeftijd verliezen of een beperktere scholing gehad hebben tijdens hun jeugd. Naast het opleidingsniveau spelen ook zaken als arbeidsmarktstatus, beroep en de migratiestatus een rol bij laaggeletterdheid. Utrecht is een positieve uitzondering op de cijfers en ook in Leiden en Groningen wonen weinig laaggeletterden, waarschijnlijk door de aanwezigheid van veel jonge gezinnen.

(bron:  rapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Stichting Lezen & Schrijven)

Bureau Juiste Taal levert diensten die er op gericht zijn om u in correct Nederlands te laten communiceren. Wij controleren commerciële uitingen op de aanwezigheid van taalfouten en stellen u in staat deze te verwijderen. Weet u zeker dat u de juiste spelling gebruikt, dat in uw teksten de punten en komma’s op de juiste plek staan en dat het gebruik van d’s, t’s en dt’s correct gebeurt? Vraag een no cure no pay tekstcorrectie aan op www.juistetaal.nl.