De meeste studenten laten hun thesis nakijken

De afgelopen maanden heb je hard gewerkt aan je thesis. Waarschijnlijk heeft je dit wel vier tot vijf maanden gekost. Logisch hoor dat je er zoveel tijd in hebt gestoken, want het is immers die laatste stap die je moet zetten voordat je jouw bachelor- of masterdiploma kunt halen. Als jouw thesis inmiddels af is en je wilt de kwaliteit daarvan nog een beetje verhogen om jouw slagingskans verder te vergroten, dan doe je er verstandig aan om hem na te laten kijken. Wij bieden hiervoor de scriptie nakijkservice. Je kunt er ook voor kiezen om dit door een van je vrienden, familieleden of kennissen te laten doen. Ongetwijfeld zullen zij je willen helpen, als je daarom vraagt. Als eerste zul jij je dan wel moeten afvragen of diegene werkelijk over voldoende taalkundige kennis beschikt om deze klus uit te voeren. Anders bereik je immers nog je doel niet. Daarnaast zul je eigenlijk ook moeten bedenken of je niet te veel van hem of haar vraagt. Een thesis bevat al snel tussen de 5.000 en 15.000 woorden. Dat betekent dat een goede correctieslag wel tot anderhalve dag aan tijd kan kosten. Als een van je vrienden, familieleden of kennissen die tijd al vrij wil maken, dan ik het nog maar de vraag of dat binnen een redelijke termijn kan. Staan alle seinen op groen om deze route te bewandelen? Dan is ons advies: gewoon doen!

Waarom jou thesis na laten kijken

Maar laten we eerlijk zijn, de meeste studenten beschikken niet over een vriend, familielid of kennis die hen kan helpen om het niveau van hun thesis te verhogen door middel van een correctieslag. Over het algemeen geldt dat een thesis al bij drie fouten per pagina wordt afgekeurd. De lat lig dus best hoog. Beschik jij ook niet in jouw directe omgeving over iemand die jou kan helpen met het nakijken van jouw thesis? Geen punt, want een scriptiecorrector van ons tekstbureau kan dit ook doen.

Wie kijkt jouw thesis na

Wij zijn Bureau Juiste Taal: een collectief van freelance correctoren, redacteuren en tekstschrijvers. Met onze scriptie nakijkservice helpen we studenten door hun opdrachten, verslagen en scripties na te kijken. Dat doen we altijd binnen een redelijke termijn en tegen een van de laagste tarieven van Nederland.

Wat gaan wij in jouw thesis nakijken

Wij zijn expert in het nakijken van thesissen. Twee correctoren controleren of alle woorden in jouw thesis goed geschreven zijn, of de taalregels goed worden toegepast, of er typfouten gemaakt zijn, of het gebruik van hoofdletters en afkortingen goed gebeurt, of alle punten, aanhalingstekens en komma’s op de juiste plek staan en of de bronvermelding volgens de APA-richtlijnen is gedaan. Ten slotte bekijken zij of alle zinnen wel lekker lopen.¬†Als de correctoren klaar zijn verwerken zij hun bevindingen in een gezamenlijk document, die jij in tweevoud ontvangt. In de ene versie zijn alle wijzigingen nog zichtbaar en in het andere document zijn deze dan al verwerkt. Jij hoeft dat zelf dan niet meer te doen. Vraag een vrijblijvende maatwerk prijsopgave aan voor het nakijken van jouw thesis. Die ontvang je meestal dezelfde dag nog, dus je weet vrijwel gelijk waar je aan toe bent.