Tekstfouten om rekening mee te houden

Wanneer u een tekst schrijft, kunt u zelf al het een en ander doen om veelgemaakte tekstfouten te voorkomen. Door u te verdiepen in de fouten die anderen maken, kunt u ze uit uw teksten laten. Om dit voor u gemakkelijk te maken, hebben wij op deze pagina de fouten die het meest gemaakt worden samengevat. Wanneer het u echter aan de tijd of de kennis ontbreekt om zelf teksten te schrijven of om met alle taalkundige valkuilen rekening te houden, kunt u er ook voor kiezen om een taalspecialist uw tekst te laten schrijven of na te laten kijken.

Uitleg over tekstcorrectie

potloot

De veelgemaakte tekstfouten in willekeurige volgorde

Ten alle tijden of te allen tijde

Dit is het gezegde dat het meest online wordt opgezocht. Veel mensen twijfelen dus over hoe dit correct geschreven wordt. Dat komt vooral doordat in dit gezegde oude naamvalsvormen zitten, zoals ook bij: van dien aard, uit hoofde van en met dien verstande. Te allen tijde wordt veel gebruikt en ook vaak fout geschreven. De enige juiste schrijfwijze is: Wij zijn te allen tijde bereid om u een passend advies te geven.

d’s, t’s en dt’s

Ook de d’s, t’s en dt’s zijn voor velen lastig om goed te gebruiken.  De oplossing is simpel.  In onze blog ‘een klein taalfoutje is menselijk‘ hebben wij hier al eens uitgebreid bij stil gestaan. In het kort komt het erop neer dat u bij twijfel over d’s, t’s en dt’s het werkwoord vervangt door een vorm van het werkwoord lopen. Hoort u bij lopen een “t” aan het einde? Dan wordt deze ook bij het gebruikte werkwoord geschreven.

Te veel en teveel, te kort en tekort

Heeft te de betekenis meer dan nodig of te weinig? Dan worden de woorden los geschreven, zoals bij een letter te veel en er is informatie te kort. Teveel en tekort worden aaneengeschreven als het een zelfstandig naamwoord betreft, bijvoorbeeld het teveel, een tekort of het tegoed.

‘Een teveel aan verzadigde vetten zal schadelijk zijn voor je gezondheid, helaas is er een groot tekort aan duidelijke voedingsadviezen’.

Dat of wat

Dat is correct na een zelfstandig naamwoord. Wat gebruik je na een onbepaald woord zoals iets, niets, alles of het enige. Dus, dat is het enige wat ik wilde uitleggen en dit is het advies dat ik daarover geef.

Hun of zij

Hun bezorgt lezers over het algemeen veel ergernis, wanneer ze het volgende horen of lezen: hun gingen, hun deden, hun zagen, hun hebben, etc.  Hun is namelijk een bezittelijk voornaamwoord en geen onderwerp. In de schrijftaal is het gebruik van hun als onderwerp echt onacceptabel. Heeft u dit in een van uw teksten staan, verwijder dit dan direct. Als onderwerp in een zin is zij de enige juiste vorm, dus zij zeggen, zij doen, zij zijn en zij hebben.

‘Dit is hun vakantie. Zij hebben daarover op hun website geschreven’.

Dan of als

Het correct gebruiken van dan en als blijkt voor velen ook lastig. Ook hiervoor is een simpele uitleg. Dan wordt gebruikt na een vergrotende trap. Als wordt gebruikt bij vergelijkingen.

‘Zij is beter op de hoogte dan hij, maar toch is hij net zo geïnteresseerd als zij’.

Dan jou of dan jij, dan ik of dan mij

Dit brengt vrijwel iedereen aan het twijfelen. Is het nu dan jou of dan jij? Zeg je dan ik of moet het dan mij zijn? Het antwoord op deze vraag geef je aan jezelf als je in gedachten de zin aanvult.

‘Ik heb meer succes dan jij’.  Maak de zin langer, dan wordt het “ik heb meer succes dan jij hebt”.

‘Jij hebt meer kennis van dit onderwerp dan ik. Maak je de zin langer, dan wordt het “jij hebt meer kennis van dit onderwerp dan ik heb”.

Geniet er van of geniet ervan

In onze taal zijn veel combinaties te vinden van ervan-uitspraken, zoals: ervan genieten, ervan blozen en het ervan nemen. Geniet er van of geniet ervan is een veelgebruikte wens. Vooral op social media kom je deze varianten vaak tegen. Toch is er maar één juiste schrijfwijze, namelijk: Fijne vakantie, geniet ervan.

Teksten zelf verbeteren of hulp inschakelen

Wanneer de inhoud van uw tekst door ons tekstbureau wordt gecontroleerd, wordt uw tekst door twee van onze taalspecialisten gelezen. Hierbij zoeken zij afzonderlijk van elkaar naar de bekende en minder bekende spelfouten (ik vindt), typefouten (sriptie), stijlfouten (dat kost duur) en grammaticale onjuistheden (hij kan beter Nederlands als zijn zusje). Het resultaat van beide tekstcontroles wordt vergeleken en tot één document samengevoegd. Dit document ontvangt u, zodat u uw teksten zelf kan verbeteren. Een tekstcorrectie laten uitvoeren kunt snel en eenvoudig in gang zetten en de werkzaamheden worden voor u basis van no cure no pay uitgevoerd.

button (1)