Hermagoras van Temnos

Het was al in de tweede eeuw voor Christus dat de Griekse filosoof Hermagoras van Temnos de volgende zeven vragen formuleerde: ‘Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis’. Hermagoras was in die dagen onderwijzer in retorica in het Romeinse rijk. Met de vragen wie, wat, wanneer, waar, waarom, op welke wijze en met welke middelen kon hij de onderbouwing van zijn discussies op een logische wijze vormgeven. Tegenwoordig worden de zeven vragen van Hermagoras van Temnos nog steeds gebruikt door veel tekstschrijvers en correctoren, mede doordat de W-vragen in de jaren 70 van de vorige eeuw in ons land zijn ingevoerd als een standaard schrijfprocedure. Naast dat deze vragen goed gebruikt kunnen worden om teksten te schrijven, zijn ze ook nuttig gebleken om teksten te redigeren.

7 w

De zeven W’s

Waarom?
Vraag u als eerste af wat u precies wilt overbrengen en waarom u ervoor kiest om hiervoor een tekst te schrijven. Is dit de beste manier om uw boodschap over te brengen of kan dit misschien nog beter met andere middelen, bijvoorbeeld met geluid (radio) of met beelden (televisie)?

Wat wil je zeggen?
Bepaal vervolgens wat u precies wil overbrengen. Formuleer daarvoor een kernboodschap.

Wie wil je wat zeggen?
Bepaal nu uw doelgroep en benoem ook alle subdoelgroepen.

Waarmee wil je wat zeggen?
Voor welke media schrijft u uw tekst? Ga ervan uit dat ieder medium een eigen tekststrategie nodig heeft. Een wervende SEO tekst voor uw website wordt anders geschreven dan een informerende tekst voor uw brochure.

Welke boodschap?
Bepaal op basis van de eerder vastgestelde kernboodschap nu de concrete boodschap van uw tekst.

Wijze waarop?
Sta stil bij hoe u uw tekst gebruikt, door rekening te houden met binnen welke omgeving de tekst moet passen. Wellicht kunt u uw tekst ook ondersteunen met foto’s of korte filmpjes, zodat uw boodschap nog beter overkomt?

Wanneer wil je dat gaan zeggen?
Bepaal wanneer u uw tekst publiceert en hoe lang deze vervolgens bruikbaar moet zijn. In de winter nog reclame maken voor badpakken en zwembroeken heeft immers geen zin.

De achtste W

Toen de ruim 2000 jaar oude W-vragen in ons land werden ingevoerd als een standaard schrijfprocedure, werd er ook een logische achtste vraag aan toegevoegd. Die vraag luidt: ‘Welk effect is bereikt?’ Men kon op dat moment nog niet kon vermoeden dat de achtste W zo actueel zou worden, aangezien het u door partijen als Google tegenwoordig erg gemakkelijk gemaakt wordt om het resultaat van uw communicatie te meten.

Welk effect is bereikt?
Wanneer u online communiceert, kunt het resultaat daarvan meten en analyseren. Doe dat ook! Het stelt u in staat om tussentijds bij te sturen en daardoor het maximale rendement uit uw communicatie te halen.

Wist u dat….

….de originele tekst van Hermagoras van Temnos verloren is gegaan? Hij wordt geciteerd in het werk “De Retorica” dat in de 5de eeuw na Christus verscheen, gepubliceerd door Augustinus van Hippo. Dit boek wordt nog steeds in vele talen herdrukt en gelezen.

….dat de W-vragen ook wel topische vragen worden genoemd en dat het begrip “topische vragen” is afgeleid van het woord “topos”? In de oud-Griekse retorica was dit een aanduiding van een standaardmethode om een argument op te bouwen of te behandelen.

Bureau Juiste Taal schrijft inspirerende en overtuigende teksten voor bedrijven in de meeste uiteenlopende branches. Heeft u moeite met het vinden van de juiste woorden? Wat u in uw hoofd heeft, zetten wij creatief en herkenbaar voor uw doelgroep op papier. 

button (1)