Jouw teksten perfect laten aansluiten bij jouw doelgroep, dat is redigeren en dat is ook direct het duidelijke verschil met tekstcorrectie. Tekstcorrectie omvat vooral het nakijken van een tekst op de typ-, schrijf- en taalfouten. Redigeren omvat daarnaast ook het beoordelen van de opbouw de tekst, waarbij wordt gekeken naar zaken als leesbaarheid, indeling, formulering en schrijfstijl. Bij het redigeren van jouw tekst gaan wij dus nog een stap verder dan bij het corrigeren ervan.

controleur

De doelgroep bepalen

Je doelgroep in foutloos Nederlands en met de juiste toon aanspreken; daar gaat het om bij redigeren, want dat zorgt voor de beste herkenning en het meeste respons. Er wordt daarom tijdens het redigeren gekeken naar wie je doelgroep is (jongeren moeten immers anders aangesproken worden dan bijvoorbeeld technici) en naar wat het doel is van je tekst, dus of de tekst informatief, instructief, commercieel of wervend is.

Het doel bepalen

Informatieve teksten vertellen iets over bijvoorbeeld een vakantiebestemming of ze leggen uit wat een product of een dienst inhoudt. De lezer is geïnteresseerd, maar heeft veelal nog geen beslissing genomen. Een kort voorbeeld van een informatieve tekst: ‘Google is een zoekmachine waarmee je eenvoudig informatie over de meest uiteenlopende zaken kunt vinden’.
Instructieve teksten worden nog wel eens verward met informatieve teksten. Toch is er een duidelijk verschil. De lezer heeft vaak al een beslissing genomen over het onderwerp waarover geschreven wordt. Instructieve teksten worden dan ook vooral gebruikt in faq’s en handleidingen. Om het voorbeeld van Google aan te houden: de tekst legt enkel uit hoe de zoekfunctie werkt en niet waarom die zo handig is.
In commerciële teksten wordt uiteengezet wat de doelgroep aan jouw product of dienst heeft, bijvoorbeeld: ‘Google biedt bedrijven de gelegenheid om hun doelgroep op het juiste moment te bereiken’. Goede commerciële teksten zijn herkenbaar voor de doelgroep en spreken hen persoonlijk aan.
Wervende teksten worden vaak verward met commerciële teksten. Het verschil is dat het doel van wervende teksten is om klanten in te palmen, bijvoorbeeld: ‘De meeste bedrijven in de branche gebruiken Goolgle Adwords en trekken daarmee nieuwe klanten aan. Ook jij kunt vandaag al nieuwe klanten aantrekken’.
Als het doel van je tekst duidelijk is, wordt deze nog op drie niveaus door ons nagekeken, namelijk op macro,- meso- en microniveau. Op macroniveau wordt gekeken naar hoe de structuur van de tekst is en of er een logische leeslijn in zit. Er wordt gekeken of het doel en de vorm op elkaar zijn afgestemd. Op mesoniveau wordt bekeken of er is gezorgd voor goed leesbare alinea’s en hoe de samenhang tussen diverse tekstonderdelen is. Tot slot wordt op microniveau gekeken hoe de schrijfstijl is, dus of de tekst aantrekkelijk is voor jouw doelgroep en of taalniveau bij hen aansluit. Hierna is jouw document klaar voor publicatie.

Maatwerk

Redigeren is maatwerk. Jouw investering voor het redigeren van teksten hangt sterk af van de tijd die door ons aan bovenstaande factoren besteed zal worden. Wij begrijpen dat jij duidelijkheid wenst over jouw investering, voordat je aan ons een opdracht verstrekt om een tekst te redigeren. Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen betekenen. Wij zullen jou binnen één werkdag voorzien van een heldere offerte.


button (1)

LinkedIn