Typ-, spel- en taalfouten

Wanneer een tekstbureau een correctieslag op uw tekst uitvoert, wordt vaak aangegeven dat men dan bekijkt of de tekst typ-, spel- en taalfouten bevat. Dat klinkt helder, maar weet u eigenlijk wel wat het verschil tussen typfouten, spelfouten en taalfouten is?

Typfouten

Typfouten zijn fouten die per ongeluk gemaakt worden als iemand een tekst aan het typen is. Je zou bij typfouten dus eigenlijk ook kunnen spreken van tikfouten. Soms worden ze ook gemaakt uit onwetendheid. Grappig om te weten is dat veel mensen het woord typfouten verkeerd spellen, namelijk als typefouten. Tijdens het afgelopen oud en nieuw zat ik naar de trekking van de oudejaarsloterij te kijken toen mijn oog op de een na laatste zin op het televisiescherm viel. Enkele andere voorbeelden van typfouten zijn e-mial in plaats van e-mail of wordn in plaats van worden. De meeste typfouten worden door de reguliere spellingcontroles wel gevonden. Het voorkomen van typfouten is dus maar een kleine moeite.

Spelfouten

Spelfouten hebben raakvlakken met typfouten. Wat deze fouten echter anders maakt, is het feit dat er spellingsregels overtreden worden. Dat kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Wanneer iemand wordn schrijft, is het klip en klaar dat dit een typfout is. Als iemand selectie commissie schrijft in plaats van selectiecommissie, dan is er sprake van een spelfout. Hier wordt immers een spellingsregel overtreden. Kanttekening: als iemand wel weet dat je selectiecommissie schrijft, maar per ongeluk selectie commissie schrijft, zou je ook weer van een typfout kunnen spreken. De lijn tussen typfouten en spelfouten is dus erg dun.

Taalfouten

Tot slot hebben wij nog de taalfouten. Deze zijn een stuk duidelijker te herkennen, want taalfouten gaan over zaken als grammaticale fouten of verkeerd gebruikte woorden. Voor mensen die op latere leeftijd de Nederlandse taal leren, zijn dit vaak de grootste struikelblokken. Een voorbeeld van een taalfout: “Die brood is volgens mij niet vers.” Die moet natuurlijk dat zijn. Als kind leren wij het gebruik van de, het, een, die en dat vanzelf, maar omdat de regels hieromtrent lastig uit te leggen zijn, valt het voor velen op oudere leeftijd niet mee om dit goed onder de knie te krijgen. Andere veelgemaakt taalfouten zijn die met de d’s, t’s en dt’s. Deze worden soms te pas en te onpas gebruik, bijvoorbeeld: “Ik wordt bijna 50.” Het woord word moet hier natuurlijk zonder t geschreven worden.

Voorkom typ-, spel- en taalfouten

Wanneer u het lastig vindt om typ-, spel- en taalfouten te voorkomen, kunt u uw tekst – ongeacht waar deze over gaat of waar deze voor bestemd is – door onze taalspecialisten laten controleren. Dit heet tekstcorrectie. Neem contact met ons op als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.