Wat is spelling

‘Spelling is een bepaalde manier om een taal schriftelijk weer te geven’

Dit klinkt misschien wat onduidelijk. Een andere manier om uit te leggen wat spelling is, is uitgaan van wat de Grote Van Dale hierover zegt, namelijk: “Spelling is uit letters vormen.” Maar wat is in dit verband dan een letter? Daarvan zegt de Grote Van Dale dat dit een teken is die bij het schrijven gebruikt wordt om een taalklank of een verbinding van klanken aan te duiden (bron: Wikipedia).

Geschiedenis van de Nederlandse spelling

De geschiedenis van de Nederlandse spelling gaat ver terug. Er zijn oude teksten van tussen 800 en 1150 na Chr. waaruit de spelling van het Oudnederlands blijkt. Aanvankelijk waren er veel streekgebonden varianten van de spelling en die waren vooral fonetisch. Dit betekent dat de woorden veelal werden geschreven zoals ze klonken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Latijnse alfabet, wat oorspronkelijk uit slechts 23 letters bestond. Dit waren: a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x, y, z. Pas na verloop van jaren werden de letters j, u en w aan dit alfabet toegevoegd. Tegenwoordig is de Nederlandse spelling, naast in Nederland, ook officieel vastgelegd in Vlaanderen en Suriname.

De Spellingwet

In ons land is alles met betrekking tot de spelling vastgelegd en geregeld in de Spellingwet van 15 september 2005. Deze wet geeft aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de bevoegdheid de spelling van de Nederlandse taal per ministerieel besluit vast te leggen. Wanneer het Comité van Ministers iets laat vastleggen, moet dat ook gevolgd worden door alle overheidsorganen en onderwijsinstellingen. Voor andere partijen buiten de overheid en het onderwijs gelden die verplichting niet, maar over het algemeen volgen die dan vanzelf.

Groene Boekje

De woordenlijst van de Nederlandse Taal is vastgelegd in het Groene Boekje. Hierin staat een compleet overzicht van de spelling van Nederlandse woorden. Deze zijn officieel vastgelegd door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. Het Groene Boekje wordt opgesteld als een praktische handreiking met twee doelen. Ten eerste is van een groot aantal woorden de juiste spelling te vinden en ten tweede wordt van een groot aantal woorden ook het geslacht vermeld. Anders dan in een woordenboek, wordt in het Groene Boekje dus niet standaard uitgelegd wat de betekenis van een woord is.

Hulp bij spelling

Voor velen is het lastig om alle regels rondom de Nederlandse spelling correct te hanteren. Ben u ook iemand die twijfelt of uw tekst foutloos is?  Wij werken voor particulieren (ook voor studenten) en voor bedrijven in de meest uiteenlopende branches. Wij bieden diverse diensten om hen te helpen met het publiceren van foutloze Nederlandse teksten. Neem contact op als u wilt weten hoe wij ook u kunnen helpen.