Wat is tekstcorrectie?

“Tekstcorrectie is het opsporen van fouten met als doel deze te verbeteren”

Bij tekstcorrectie kijken taalspecialisten teksten na op typfouten, schrijffouten en taalfouten. Hieronder vallen zaken als spelling, grammatica en leestekens. De tekst blijft hetzelfde. Er wordt niets veranderd aan de inhoud, dus de woordkeuze, de schrijfstijl en de indeling blijven zoals het oorspronkelijk geschreven is.

Wat er gebeurt als een tekst gecorrigeerd wordt

Tekstcorrectie wordt meestal ingezet net voordat een tekst gepubliceerd wordt. Om er dan zeker van te zijn dat er geen fouten over het hoofd zijn gezien, wordt er nog een finale correctieslag uitgevoerd. Hierbij bekijken twee taalspecialisten, onafhankelijk van elkaar, de hele tekst. Daarbij zoeken zij dan naar typ-, schrijf- en taalfouten. De Nederlandse taal staat bol van regels voor spelling, grammatica en interpunctie en (zoals dat gaat met regels) daarop gelden weer vele uitzonderingen. Ervaren taalspecialisten kennen deze regels en uitzonderingen en zetten deze kennis in bij het beoordelen van de tekst. Wanneer de taalspecialisten klaar zijn met hun werkzaamheden, vergelijken zij hun bevindingen en verwerken dit tot één document. Dit wordt ook wel het vierogenprincipe genoemd. Bekijk hier een voorbeeld van een tekstcorrectie.

Verschil met redigeren

Tekstcorrectie en redigeren worden vaak in een adem genoemd, terwijl de woorden toch echt een verschillende betekenis hebben. Kort samengevat wordt bij het corrigeren van een tekst door een corrector (ook wel redacteur genoemd) gekeken of de zinnen wel lekker lopen en of er fouten in de tekst staan, zodat die verbeterd kunnen worden. Het doel van tekstcorrectie is dus een foutloze en lekker leesbare tekst. Bij het redigeren van een tekst wordt daarnaast ook door de corrector gekeken of (het niveau van) de tekst goed aansluit bij het doel en de doelgroep.

Wanneer laat iemand teksten corrigeren

Op zich is het niet zo erg al iemand een keer een fout maakt bij het schrijven van een tekst. Behalve natuurlijk als die tekst voor anderen bestemd is. Of het nu gaat om een e-mail, om de notulen van een vergadering, om een scriptie of om een offerte; bijna iedereen schrijft wel eens een stuk tekst voor een ander. Er kan dus ook gesteld worden dat vrijwel ieder tekst in aanmerking komt om gecorrigeerd te worden. Onze correctoren werken dan ook voor studenten, ZZP-ers, MKB bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en landelijk opererende organisaties.