Wat is interpunctie

‘Interpunctie is het gebruik van leestekens en spaties’

Het gebruik van leestekens en spaties in teksten noemen wij interpunctie. Denk hierbij maar aan de meest voorkomende leestekens zoals punten, komma’s, vraagtekens en uitroeptekens. In de Nederlandse taal wordt gebruik gemaakt van leestekens om de leesbaarheid van teksten te verbeteren en soms ook om aanwijzingen te geven over de uitspraak of de betekenis van een woord of een zin. Wilt u de interpunctie van uw tekst laten controleren? Daarvoor bieden wij tekstcorrectie.

Geschiedenis van leestekens

Interpunctie is al een oud woord. Het stamt al uit de zestiende eeuw. Het komt uit het Latijns en is afgeleid van het woord ‘inter’ (wat tussen betekent) en het woord ‘punctus’(wat punt betekent). De geschiedenis van onze interpunctie begint echter nog veel eerder, want al rond 200 voor Christus introduceerde de bibliothecaris van de bibliotheek in Alexandrië, Aristophanes van Byzantium, de eerste leestekens. Ook Romeinse inscripties van rond het begin van onze jaartelling laten al leestekens zien; in de vorm van punten die tussen woorden gezet werden om ze van elkaar te scheiden.

Het plaatsen van leestekens

Leestekens kunnen op verschillende plaatsen binnen zinnen gebruikt worden. Punten (.), vraagtekens (?) en uitroeptekens (!) worden aan het einde van een zin gezet. Puntkomma’s (;), komma’s (,), gedachtestreepjes (-), beletseltekens (…), dubbele punten (:) en voetnoottekens (±) worden juist binnen een zin gezet. Aan de weerszijden van woorden of zinsdelen staan vaak aanhalingstekens (‘) (“) en haakjes om te openen en te sluiten (). Binnen een woord kunnen de leestekens apostrof (`), koppeltekens (-) en afbreekstreepjes (-) gebruikt worden. Tot slot zijn er nog leestekens die op een specifieke letter gezet kunnen worden. Denk hierbij aan de accent aigu (é), de accent Grave (è), de accent circonflexe (^) en cedille (ç)

Spaties

Voor een spatie geldt de regel dat deze altijd na een woord gezet wordt. Dezelfde regel gaat ook op als het om leestekens gaat. Ook dan wordt een spatie erna gezet. Er gelden enkele uitzonderingen, zoals de haakjes en aanhalingtekens die aan het begin van een tekst gezet worden. Ook gedachtestreepjes worden soms met en soms zonder een spatie aan weerszijden van een woord of een deel van een zin gezet.

Hulp bij interpunctie

Wanneer u twijfelt over de interpunctie in uw teksten, kunt u dit laten controleren door onze taalspecialisten. Zij kennen alle taalkundige regels en uitzonderingen, zodat u er daarna zeker van kunt zijn dat uw tekst vrij is van typ-, schrijf- en taalfouten. Daarvoor kunt u hieronder uw tekst uploaden. Heeft u eerst nog een vraag? Wij beantwoorden die graag.