Wat is het onderwerp

‘Het onderwerp is degene die of datgene wat in de zin iets doet of is’

Het onderwerp is het zinsdeel waar de rest van de zin betrekking op heeft. De zin geeft dus weer wat er met het onderwerp aan de hand is of wat het onderwerp doet of overkomt. Het onderwerp van een zin kan bestaan uit een of meerdere woorden, maar in een zin (zonder bijzinnen) zit altijd maar één onderwerp. Het onderwerp is nogal belangrijk, omdat het onderwerp namelijk ook de spelling van de persoonsvorm aangeeft.

Hoe vindt u het onderwerp

Het onderwerp kunt u vinden met de volgende formule: onderwerp = wie of wat + werkwoordelijk gezegde? Om het onderwerp te vinden vult u dus in de vraag het werkwoordelijk gezegde in. Hieronder enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken.

ow: wie/wat +wwg?

Hij is naar zijn werk gelopen.

  • wwg: is gelopen
  • ow: wie/wat is gelopen?: hij

Vorige maand wilden Gert, Jan en Rogier naar het stadion gaan.

  • wwg: wilden gaan
  • ow: wie/wat wilden gaan?: Gert, Jan en Rogier

Klinkt dit allemaal wat ingewikkeld. Er zijn nog twee mogelijkheden om het onderwerp te vinden. De eerste mogelijkheid: als u wie of wat voor de persoonsvorm zet, is het antwoord op de vraag het onderwerp.

Jan eet een banaan. Wie eet een banaan? Het antwoord is Jan.

De trein rijdt te hard. Wat rijdt te hard? Het antwoord is de trein.

De tweede mogelijkheid: als u het onderwerp van enkelvoud naar meervoud verandert, verandert de persoonsvorm ook.

•   De jongen eet een banaan.
•   De jongens eten een banaan.

Het onderwerp kan dus een persoon, voorwerp of verschijnsel zijn. Kijk maar naar de volgende zinnen.

Persoon:

Jan loopt naar school.

Jan is het onderwerp. Jan is namelijk degene die iets doet. Wat hij doet is lopen.

Voorwerp:

De maan schijnt door de bomen.

De maan  is het onderwerp. De maan doet iets. Hij schijnt door de bomen.

Verschijnsel:

Het weer in Nederland is wisselvallig.

Het weer in Nederland is het onderwerp. Het weer doet iets. Het is wisselvallig.

Vind u het lastig om dit soort taalkundige regels correct toe te passen? Twijfelt u of uw tekst foutloos is of bent u er eigenlijk wel zeker van dat dit niet het geval is? Hiervoor bieden wij tekstcorrectie. Met deze dienst controleren onze taalspecialisten uw tekst op de aanwezigheid van typ-, schrijf- en taalfouten. U kunt deze dan nog verbeteren voordat u de tekst publiceert. Wilt u hier meer over weten? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vandaag nog contact met u op.