Nederlands in feiten en cijfers

Over heel de wereld worden meer dan 6.000 verschillende talen gesproken. Veruit de meeste mensen spreken Chinees, dat ruim 1 miljard moedertaalsprekers heeft. Ondanks dat en ondanks het feit dat Nederland maar een klein landje is, is het Nederlands toch de twaalfde taal op het internet. De taaltechnologie voor is onze taal is daarom hoog ontwikkeld. En hoewel Nederland een klein landje is, zijn er toch ongeveer 25 miljoen Nederlandstaligen. De meesten daarvan wonen in uiteraard in Nederland zelf, namelijk ongeveer 17 miljoen. Daarnaast zijn er in België nog eens ongeveer 7 miljoen mensen die Nederlands spreken en ook in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten wonen nog veel mensen die Nederlands spreken. Verder wordt het Nederlands gesproken in delen van Duitsland en Frankrijk. Dat zijn echter geen moedertaalsprekers.

40 landen, 150 universiteiten

Als wij onze taal in relatie tot Europa bekijken, dan staat het Nederlands op de achtste plaats – op basis van het aantal moedertaalsprekers – na het Duits, Frans, Engels, Italiaans, Pools, Spaans en Roemeens. In 40 landen wordt aan ongeveer 150 universiteiten Nederlands als vreemde taal aangeboden aan meer dan 15.000 studenten. Dat is een flinke groep. Zuid-Afrikaanse studenten die Afrikaans studeren zijn niet meegerekend. Maar ook zij leren Nederlands, want dat is een onderdeel van het vak Afrikaans. Die taal lijkt erg veel op het Nederlands, zoveel zelfs dat het voor Nederlandstaligen goed te lezen is en ook redelijk verstaanbaar is. Het Afrikaans is dan ook ontstaan uit het Nederlands zoals dat in de 17e eeuw werd gesproken door kolonisten. Uiteindelijk is de taal vermengd met de taal van de lokale bewoners.

Ontelbaar veel Nederlandse woorden

In het Nederlands kun je een bijna onbeperkt aantal woorden maken. Het is namelijk mogelijk om telkens weer nieuwe samenstellingen en afleidingen te maken. De schattingen over het aantal Nederlandse woorden lopen erg uiteen, namelijk tussen de 1 miljoen en de 5 miljoen woorden. Er bestaat echter een databank (De Taaldatabank van het INL) waarin alle woorden en woordvormen (lezen: lees, leest, las, lazen…) van de 12de tot en met de 21ste eeuw zijn opgeslagen. Die databank bevat 60 miljoen woorden. Lees hier meer over de geschiedenis van het Nederlands.