‘Taalkundige hulp voorkomt dat zinnen niet lekker lopen en typ-, schrijf- of taalfouten bevatten’

Wanneer u weet dat correct Nederlands schrijven niet uw sterkste kant is, kan het verstandig zijn om taalkundige hulp in te schakelen. Dit doet u dan om ervoor te zorgen dat lezers van uw tekst niet afgeleid worden door zinnen die niet lekker lopen of door taalfouten. U kunt taalkundige hulp gemakkelijk in twee categorieën verdelen, namelijk hulp bij het voorkomen van fouten en hulp bij het prettig leesbaar maken van een tekst.

Hulp bij het voorkomen van fouten

Wanneer u hulp wenst bij het voorkomen van fouten in een zakelijke tekst, kiest u voor tekstcorrectie. Wanneer u student bent en hulp wenst bij het voorkomen van fouten in studiegerelateerde documenten, kunt u ook kiezen voor de scriptie nakijkservice. Bij zowel tekstcorrectie als bij de scriptie nakijkservice controleren twee taalspecialisten onafhankelijk van elkaar of uw tekst typ-, schrijf- en taalfouten bevat. Als zij beiden klaar zijn met hun werkzaamheden vergelijken zij hun bevindingen en verwerken die in één document. De aandacht voor uw tekst die van dit vierogenprincipe uitgaat, zorgt ervoor dat u aan uw lezers een foutloze tekst kunt aanbieden.

Hulp bij het prettig leesbaar maken van uw tekst

De meeste mensen kunnen hun gedachten prima verwoorden, maar als die woorden opgeschreven worden lopen zinnen ineens niet zo lekker. Wanneer u merkt dat dit voor uw tekst geldt, kiest u voor redigeren. Ook bij het redigeren van uw tekst kijken twee taalspecialisten of deze typ-, schrijf- of taalfouten bevat, maar ze gaan ook nog een stap verder. Zij beoordelen namelijk direct ook de opbouw van de tekst. Dit betekent dat zij kijken of de leesbaarheid klopt, dus of de zinnen lekker lopen, en of de doelgroep met de juiste formulering en schrijfstijl wordt aangesproken. Daarvoor wordt in overleg met u bepaald met welk doel u de doelgroep wilt bereiken. U zult begrijpen dat het nogal een verschil maakt of u met uw tekst nieuwe klanten wilt werven of dat u het gebruik van een product wilt uitleggen.

Hoe weet u waarvoor u moet kiezen

Wij kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt om te bepalen welke van de twee diensten het meest geschikt is voor uw tekst. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een tekst kosteloos door ons te laten beoordelen. Zend ons het Word document en u ontvang vandaag al een vrijblijvende offerte.