Transcriberen is het opschrijven van een gesproken opname

Het woordenboek zegt over transcriberen: “Het overbrengen van gegevens van de ene informatiedrager naar een andere, waarbij de voor de ontvangende informatiedrager vereiste conversies worden uitgevoerd”. Bij transcriberen wordt er een geluidsopname gemaakt van een gesprek met bijvoorbeeld uw klant, leverancier of collega’s. Dit wordt vervolgens op papier uitgewerkt. Er zijn twee soorten transcripties, namelijk woordelijke- en letterlijke transcriptie.

9000000011619320

Letterlijke transcriptie

Een letterlijke transcriptie is de meest accurate en daardoor ook de meest tijdrovende manier van transcriberen. Bij een letterlijke transcriptie wordt alles wat er wordt gezegd uitgetypt en de zinsopbouw blijft onveranderd. Elke uhm, elke hapering en elk stopwoord wordt door ons uitgetypt. Deze vorm van transcriberen wordt vaak in een juridische setting door onze opdrachtgevers gebruikt.

Woordelijke transcriptie

Een woordelijke transcriptie is een minder accuraat dan een letterlijke transcriptie. Dit komt doordat erbij een woordelijke transcriptie geen stopwoorden, herhalingen en uhms worden uitgetypt. Het grote voordeel daarvan is dat het een stuk fijner terugleest. Woordelijke transcripties worden vooral gemaakt wanneer uw gesprek informeel van aard is en wanneer u de transcriptie gebruikt voor interne doeleinden.

De voorbereiding

Voor een goede transcriptie is het uiteraard van belang dat uw geluidsopname van goede kwaliteit is. Zorg er daarom voor dat u een goede voicerecorder hebt en beperk achtergrondgeluiden zoveel mogelijk. Dat zorgt er ook voor dat het transcriberen sneller gaat. Een letterlijke transcriptie van een opname van één uur duurt ongeveer drie tot vijf uur. Een woordelijke transcriptie van een opname van één uur is ongeveer twee tot vier uur werk.