Voorwoord van een scriptie

In het voorwoord van een scriptie wordt de lezer geïnformeerd over de ervaringen van de schrijver tijdens het schrijven van zijn of haar scriptie. Daarnaast kan een voorwoord gebruikt worden om de mensen die geholpen hebben bij het tot stand komen van de scriptie te bedanken.

Anders dan misschien verwacht wordt, wordt het voorwoord pas geschreven als de scriptie af is en omdat het voorwoord van een scriptie een persoonlijk karakter heeft, wordt het vaak in de ik-vorm geschreven.

De inhoud

De volgende punten kunnen worden opgenomen in het voorwoord van een scriptie:

  • de persoonlijke achtergrond van de schrijver;
  • de persoonlijke omstandigheden die de aanleiding waren om de scriptie te schrijven;
  • de doelgroep waarvoor de scriptie geschreven is;
  • het bedanken van de personen en de bedrijven die geholpen hebben.

Het voorwoord eindigt altijd met de plaatsnaam en de datum van het schrijven van de scriptie. Maak het voorwoord trouwens niet te lang. Vier tot vijf alinea’s is voldoende. Ontbreekt het aan inspiratie om een goed voorwoord te schrijven? Hieronder staat een voorbeeld van een voorwoord van een scriptie.

Voorbeeld voorwoord van een scriptie

Voor u ligt de scriptie ‘TITEL.’ Het onderzoek voor deze scriptie naar ONDERWERP is uitgevoerd onder RESPONDENDEN in REGIO. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding NAAM OPLEIDING en in opdracht van stagebedrijf NAAM BEDRIJF. Van MAAND JAAR tot en met MAAND JAAR ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze scriptie.

Samen met mijn stagebegeleider, NAAM, heb ik de onderzoeksvraag voor deze scriptie bedacht. Na uitvoerig onderzoek heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek stonden mijn stagebegeleider, NAAM, en mijn begeleiders vanuit mijn opleiding, NAMEN, steeds voor mij klaar. Zij hebben steeds mijn vragen beantwoord, waardoor ik weer verder kon met mijn onderzoek. Hierbij wil ik hen dan ook bedanken voor de uitstekende begeleiding en ondersteuning tijdens dit traject.

Ook wil ik alle respondenten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek niet kunnen voltooien. Tevens wil ik mijn collega’s bij NAAM BEDRIJF bedanken voor de leerzame tijd en prettige samenwerking. Ik heb vaak met hen van gedachten kunnen wisselen over mijn onderzoek. Van diverse vrienden en enkele familieleden heb ik ook nuttige adviezen ontvangen. Uiteraard bedank ik hen daar ook voor. Tot slot wil ik NAAM in het bijzonder bedanken. Zijn wijsheid en motiverende woorden hebben mij geholpen deze scriptie tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

VOORNAAM en ACHTERNAAM

PLAATS, DATUM

Scriptie nakijkservice

Onderwijsinstellingen leggen bij de beoordeling van scripties ook de focus op het taalgebruik en de leesbaarheid van de tekst. Het is dus een misvatting dat het bij scripties alleen om de inhoud gaat. Wanneer het taalgebruik van een scriptie goed voor elkaar is, zal dat leiden tot een hoger eindresultaat. Hier kan de scriptie nakijkservice bij helpen. Bekijk hier voorbeeld van een nagekeken tekst uit een scriptie.