Wat is redigeren?

“Redigeren is het voor de beoogde doelgroep prettig leesbaar maken van een tekst “

Bij het redigeren van een tekst gaat de redacteur (ook wel een corrector genoemd) verder dan wanneer hij of zij een tekst corrigeert. Bij het corrigeren van teksten worden vaak alleen typ-, schrijf- en taalfouten verbeterd.  De redacteur hanteert daarbij feitelijk een lijst met taalregels en concludeert dan of een woord fout of goed gespeld is. Bij het redigeren worden er, behalve dat er spelfouten worden verbeterd, ook fouten in grammatica, zinsbouw en interpunctie verbeterd. Kort samengevat bekijkt de redacteur of alle zinnen wel lekker lopen en of het niveau en de toon van de tekst wel aansluit bij de doelgroep. De volgorde van de tekst verandert misschien iets, maar de eigen stijl van de schrijver blijft wel herkenbaar.

“Het is de toon die de muziek maakt”

Wanneer kiest men ervoor om een tekst te laten redigeren?

Een tekst laten redigeren is niet zo zeer een kwestie van moeten; het is vooral een kwestie van willen, want bij het redigeren wordt gekeken naar het leescomfort en aantrekkelijkheid van een tekst en het is aan u om te bepalen hoe nodig u dat vindt. Feitelijk kan iedere tekst geredigeerd worden, het gaat er dus vooral om hoe hoog u de lat voor uzelf wilt leggen. Goed om te weten: in de praktijk blijkt dat in iedere tekst ruim 20% geschrapt kan worden, doordat de schrijver in herhaling valt of te lange zinnen schrijft.

Wat gebeurt er bij redigeren?

Wanneer een redacteur uw tekst redigeert, zal hij – naast dat hij correctiewerkzaamheden uitvoert – ook overbodige woorden schrappen. Het kan zelfs voorkomen dat hij hele zinnen verwijdert, als die ook overbodig blijken. Soms is een zin wel goed geschreven, maar staat deze eigenlijk op een verkeerde plek. De redacteur zal die zin dan verplaatsen. Om een tekst beter te laten lopen, is het soms nodig om zinnen te herformuleren. Ook dat valt onder redigeerwerkzaamheden. Wanneer een tekst geredigeerd is, is er sprake van een foutloos en vloeiend geheel.  De tekst loopt dan lekkerder, het is duidelijker wat er bedoeld wordt en daardoor komt de lezer sneller en beter tot de kern van de tekst.