Sommige mensen zijn erg goed in het schrijven van lange zinnen. Dat is best knap, want het schrijven van lange zinnen is lastig. De samenhang binnen de zin moet duidelijk zijn en leestekens moeten op de juiste plek staan. Bij lange zinnen haken de meeste lezers echter snel af, waardoor de boodschap niet overkomt. Dat is natuurlijk zonde van alle moeite die in de tekst gestoken is.

Hoe lang kunnen uw zinnen het beste zijn?

Om hier antwoord op te kunnen geven, moeten wij even de diepte in. De Raad van Europa heeft zes taalniveaus gedefinieerd. A1 is het laagste niveau. Hierna komen A2, B1, B2, C1 en C2. A1 is te vergelijken met het niveau dat u zou hebben, wanneer u start met het leren van een vreemde taal. Mensen met een C2 niveau begrijpen alle teksten, hoe moeilijk deze ook zijn. Zij kunnen ze ook zelf schrijven.

Jip en Janneke

Over het algemeen gaat men er vanuit dat voor de gemiddelde Nederlander B1 het meest begrijpelijk is. Dit wordt ook wel Jip en Janneke taal genoemd. Hoeveel woorden er dan in een zin ‘mogen’ zitten is enigzins afhankelijk van het gebruik van jargon en de voorkennis van de lezer, maar de tabel hieronder geeft enige richting voor de zinslengte die het meest gebruikelijk is. Niveau B1 telt daarin gemiddeld 10-15 woorden per zin.

Leesbaarheid Gemiddelde zinslengte
A1 – A2 heel makkelijk te begrijpen  1 – 10
B1 gemakkelijk te begrijpen 10 – 15
B2 begrijpelijk 15 – 20
C1 moeilijk te begrijpen 20 – 28
C2 heel moeilijk te begrijpen meer dan 28

Wanneer u teksten schrijft voor een groot publiek, kunt u dus het beste zinnen schrijven van gemiddeld maximaal 15 woorden. Heeft u toch te lange zinnen geschreven? Van een (te) lange zin kunt u heel gemakkelijk twee of meer korte zinnen maken, door het gebruik van komma’s of door er op tijd een punt achter te zetten.

Bureau Juiste Taal schrijft inspirerende en overtuigende teksten voor bedrijven in de meeste uiteenlopende branches. Heeft u moeite met het vinden van de juiste woorden? Wat u in uw hoofd heeft, zetten wij creatief en herkenbaar voor uw doelgroep op papier. Vraag informatie aan op www.juistetaal.nl.